• ریاست اداره

  عکس  نام، سمت و سوابق اجرایی شماره تماس

  حسن گیاهی

  رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فریمان
   
  - فوق لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه فردوسی مشهد
  - رتبه ۵ کنکور دکترای سال ۹۵ آزمون سراسری کشور
  - دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی و آمایش محیط دانشگاه فردوسی مشهد
  - مولف یک جلد کتاب و چند مقاله علمی- پژوهشی و همایشی
  - رئیس سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان درگز
  - رئیس سابق اداره میراث فرهنگی شهرستان فیروزه
  - مدیر نمونه شهرستان فیروزه در سال ۹۲

   
  ۳۴۶۲۳۸۳۸
                                                                                                                            
   
  پرسنل
   
  سمت شماره تماس
  مراقب آثار و بخش میراث فرهنگی ۳۴۶۲۰۶۰۶
  امور موزه ها و صنایع دستی ۳۴۶۲۳۸۳۸
  نگهبان مجموعه تاریخی سنگ بست ___

   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق